Danışmanlık Hizmetleri
 • DANIŞMANLIK

  I -Kurumsal Yönetim ve Finans Danışmanlığı
  II -Vergi Planlaması ve Mevzuatı, Teşvik, İndirim ve İstisnalar
  III-Yapılandırmalar ve Aflar
  IV -Serbest Bölge ve Gümrük Mevzuatı, Teknoparklar
  V -Muhasebe Sistemi ve Raporlama
 • vıı -Kapasite ve Diğer İşletme Raporları
 • vııı -Yerli Malı Belgesi
 • ıx - Ulusal ve Uluslararası Marka ve Patent Tescili
x. TÜBİTAK, KOSGEB, Ekonomİ Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları, SGK ve benzer diğer kurumlar aracılığıyla sağlanan Devlet Destek ve Yardımları
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır