Bağımsız Denetim
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (IAS) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.

Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet şirketimizin deneyimli kadroları tarafından verilmektedir.

* Muhasebe Denetimi,
* İç kontrol sistemi incelemesi,
* İç denetim organizasyonunun yapılandırılması, kontrolü, geliştirilmesi,
* Mali analiz değerlendirmeleri,* Finansal tabloların ve raporların geliştirilmesi ve uygulanması,
* Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması,
* İşletme analizleri,
* Özel amaçlı şirket incelemeleri,
* Hile Denetimi
* Banka ilişkilerinin yürütülmesi,
* Uluslararası Muhasebe Standartları ve US GAAP'a göre mali tabloların hazırlanması ve destek sağlanması,
* Kurumun etik kodlarının yazılması ve uygulanması konusunda destek sağlanması,
* Yönetim Kurullarına doğrudan danışmanlık yapma ve Yönetim Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda rapor hazırlanması ve/veya olan raporlama sistemini geliştirilmesi,
* Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık verilmesi.
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır