İş Etiği Kurallarımız
Muhasebe camiası tarafından kayıt altına alınan en ufak "muhasebe fişinin", ülkemizin gayri safi milli hasılası, vergi gelirleri ve tabiatıyla güçlü ekonomiye sahip olması bakımından büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu farkındalık, mükelleflerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini belirleyen en önemli faktördür.

Mesleğimize ve kanunlara derinden bağlılık ve sorumluluk duyuyoruz. Tarafsız ve bağımsız olmak, yükselen bir dikkatle hizmet sunmak şirketimizin temel değerleri arasında yer almaktadır.

İş hayatımızda gösterdiğimiz özen ve dikkati özel hayatımızda da göstererek, mesleğin verdiği kıymetli bilgi ve tecrübelerimizi toplumumuza yansıtmak, ülkemizin ortak aklına mesleğimizden değer aktarımı yapmak, şirketlerin kurumsal hafızasını geliştirmek, insana yatırım yapmanın mutluluğunu hissetmek, aydın ve erdemli birey olabilmek adına çaba sarfetmeyi vazgeçilmez değerlerimiz arasında kabul ediyoruz.

Dürüstlük ;

İş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.

Gizlilik ;

Müşterilerimize ait gizli ve özel bilgileri, ticari sırları, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait özel bilgileri ve üçüncü şahıslara adledilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri müşterilerimizin ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

Müşterilerimize olan Sorumluluklarımız ;

Müşteri mennuniyetine odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap vermeye çalışan bir anlayışla hareket ederiz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz şartlarda sunar, saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız ;

Çalışanlarımızın özlük haklarını her zaman korumaya çalışırız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya çalışırız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ve özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız ;

Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet ederiz.

İlkelerimiz ;

Hizmette kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak.

Farklılık oluşturarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

Dengeli ve Karlı büyüme elde etmek.

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2020 -Ymm Arzu Aktaş - Tüm Hakları Saklıdır